An lengia directa 1 – disc cumpact (DC) (Surmiran) Surmiran, Deutsch

von (Autor)Corrado Conforti

CHF 19.50

Dialogs Curs da rumantsch surmiran

Die CD bezieht sich auf die Lektionen des Haupt- und Lehrbuches.
CD 1: Lektionen 1-10

Il disc sa referescha sin las lecziuns dal principal e dals exercizis.
Disc cumpact 1: lecziuns 1-10

Corrado Conforti
Lia Rumantscha, 2002, Bestellnummer 3-03900-013-6

book-author