An lengia directa 2 – disc cumpact (DC) (surmiran) Surmiran, Deutsch

von (Autor)Corrado Conforti

CHF 19.50

Dialogs Curs da rumantsch surmiran

Die CD bezieht sich auf die Lektionen des Haupt- und Lehrbuches.
CD 2: Lektionen 11-19

Il disc sa referescha sin las lecziuns dal principal e dals exercizis.
Disc cumpact 2: lecziuns 11-19

Corrado Conforti
Lia Rumantscha, 2003, Bestellnummer 3-03900-014-4