Baski (sr/st)

CHF 7.00

Heinrich Gohl, Martin Hächler

Baski

Sursilvan, Sutsilvan
Magnum, 1979

Heinrich Gohl, Martin Hächler

Baski

Sursilvan, Sutsilvan

Magnum, 1979, numer d’empustaziun 3-403454-02-6

Baski ha durmì sper ina cascada e quella ha raquintà ad el bellischmas istorgias. Uss vul Baski chattar ora sez nua che quellas auas cuorran ed el va lung il flum. Sin ses viadi inscuntra el divers animals. Vers saira rimna el lura laina per far in bel fieu ed el passenta era questa notg puspè a l’ur dal flum.

Translaziun sursilvan e sutsilvan: L. Battaglia