Best of Punts

von (Autor)Divers AuturAs

CHF 16.00

Divers AuturAs

Best of Punts

Rumantsch Grischun, Sursilvan, Surmiran, Sutsilvan, Ladin
Chasa Editura Rumantscha, 2012

Divers AuturAs

Best of Punts

Rumantsch Grischun, Sursilvan, Surmiran, Sutsilvan, Ladin

Chasa Editura Rumantscha, 2012, numer d’empustaziun 978-3-905956-11-5

Elecziun ord ils megliers texts dalla gasetta da giuventetgna PUNTS.
Quella gasetta è vegnida edida durant 18 onns da la giuventetgna rumantscha.

Suenter prest 20 onns è la èra PUNTS a fin. PUNTS ha muventà, legrà, magari provotgà. 479 persunas han accumpagnà PUNTS ed èn s’engaschadas en ina moda u l’autra per quella gaseta giuvna. In bun motiv da render omagi.
Per l’elecziun dals ‹best of› èn cuntign, brisanza, furma e stil vegnids risguardads. Uschea èn vegnids tschernids 62 megliers texts, latiers vegnan 6 contribuziuns novas da Donat Caduff, Werner Carigiet, Silvana Derungs, Gioni Fry, Fabian Huonder, Anita Simeon.