Capuns ed il stgazi dals Franzos

von (Autor)Claudia Cadruvi

CHF 22.00

Claudia Cadruvi

Capuns ed il stgazi dals Franzos

Rumantsch Grischun
da l’autura, 2003

Claudia Cadruvi

Capuns ed il stgazi dals Franzos

Rumantsch Grischun

da l’autura, 2003, numer d’empustaziun 3-03900-941-9

Julia, Lezi e Laina ston puspè ina giada ir en vacanzas a Cumpadials. In lieu fitg lungurus cun in hotel nua chi na dat gnanca ina carta da menus. Possessura da quest hotel è l’onda Rosa. Per lezza datti be duas sorts glieud. Da quels che han gugent capuns. Quai èn ils chars. E quels che n’han betg gugent capuns. Quai èn ils nauschs. …..

92 paginas, cuverta chartunada