Cuorturiala (DC)

CHF 34.00

Divers Chors d’uffants

Cuorturiala (DC dubel)

Sursilvan
Lia Rumantscha, 1996

Divers Chors d’uffants

Cuorturiala (DC dubel)

Sursilvan

Lia Rumantscha, 1996, numer d’empustaziun 3-793394-04-9

Canzuns e versets d’affons tenor il cudisch «Cuorturiala», cantadas dallas scolas da Vrin, Lumbrein, Degen, Vignogn, Vella, Cuschnaus e Suraua.
Leutier dat ei era il cudisch per CHF 31.00 em(pustar separadamein)

DC 1
01. Mes cars geniturs
02. Mia mumma
03. Pil di dil num
04. Per natalezi e di dil num
05. Il Gion en sia nanna
06. Il pauper Gieri
07. Mia popp’ha num Tina
08. Cara sora neu cun mei
09. L’onda Leina e gl’aug Martin
10. Buns camerats
11. In dus treis
12. Uss mon jeu a scoletta

DC 2
01. Uss croda spert la
02. Feglia croda
03. Ei sufl’il vent
04. Neivetta, neivetta
05. Ei neiva
06. Minas crodan
07. Unviern
08. Bi utschi
09. In utschi tier mei sgola
10. Ils paslers
11. Jeu hai a casa in gattegl
12. Lisetta e ses gattegls