Curaschus, curaschus (rg)

von (Autor)Lorenz Pauli

CHF 15.00

Lorenz Pauli

Curaschus, curaschus

Rumantsch Grischun
Lia Rumantscha, 2011

Lorenz Pauli

Curaschus, curaschus

Rumantsch Grischun

Lia Rumantscha, 2011, numer d’empustaziun 978-3-03900-082-1

Quatter amis fan ina concurrenza:
Tgi è il pli curaschus da tuts?

In’istorgia davart il vair curaschi.