Il mat e’l pesch

von (Autor)Max Velthuijs

CHF 14.30

Max Velthuijs

Il mat e’l pesch

Puter
1987

Max Velthuijs

Il mat e’l pesch

Puter

1987, numer d’empustaziun 3-7277-0013-0

Il siemi dal mattet era da tschiffar ina giada in peschun, propi in da quels gronds. Cura che quai è alura propi succedì ha el piglià il pesch a chasa, ha emplenì sia bognera e tegnì el a chasa. Ses pesch è però daventà malsaun e nagina medicina e nagut n’ha pudì gidar cunter sia encreschadetgna. Pir cura ch’il mat al ha purtà enavos en ses lai è il pesch puspè daventà alleger e cuntent.

Translaziun: Anita Gordon