Il proverbi

von (Autor)Constanza Filli

CHF 8.00

Constanza Filli

OSL 1678 – Il proverbi – teis cumpogn

Vallader
OSL, 1983

Constanza Filli

OSL 1678 – Il proverbi – teis cumpogn

Vallader

OSL, 1983, numer d’empustaziun 101678

Sch’ün voul dir bler cun pacs pleds, schi fa’l quai cun ün proverbi. Quel es simpel, cuort, cler, da las jadas umoristic. Pel proverbi as douvra exaimpels our da la vita da minchadi. Mincha proverbi exprima üna vardà cha’ls umans han imprais a cugnuoscher davo bleras provas da la vita. Proverbis vegnan perquai dovrats impustüt dals creschüts.