In cudesch plain dumondas

CHF 14.00

Rino Darms, Irina Lutz

In cudesch plain dumondas

Rumantsch Grischun
Uniun Rumantsch Grischun, 2018

Rino Darms, Irina Lutz

In cudesch plain dumondas

Rumantsch Grischun

Uniun Rumantsch Grischun, 2018, numer d’empustaziun 978-3-03900-917-6

Quest cudesch cuntegna 333 dumondas per uffants tranter 7 e 99 onns, legras lezias e schizunt insaquantas cumprovas da curaschi – per emplenir en il zuppà, per respunder cun amis, per l’ura da dumondas en classa u sco ritual da la saira cun ils geniturs.