La famiglia Babulin – Noua è Honolulu? (sm)

CHF 24.50

Flurina Plouda Lazzarini

La famiglia Babulin – Noua è Honolulu?

Surmiran
Lia Rumantscha, 2020

Flurina Plouda Lazzarini

La famiglia Babulin – Noua è Honolulu?

Surmiran

Lia Rumantscha, 2020, numer d’empustaziun 978-3-03900-173-6

La famiglia Babulin è puspe cò. Lupo amprenda a far remas, Nic e Luisa survignan en’incumbensa impurtanta, l’antiera famiglia vo cun la tenda – e Brutus? Brutus ò anc adegna schleta luna, ma aglmanc so’l ossa, noua tgi Honolulu è.
Na, lungurous vignigl propi mai tar igls Babulins.