L’homin da l’aua

CHF 12.30

Otfried Preussler

L’homin da l’aua

Vallader
Uniun dals Grischs, 1971

Otfried Preussler

L’homin da l’aua

Vallader

Uniun dals Grischs, 1971, numer d’empustaziun 3-722698-02-5

«Hoz stoust ir be planin planin; perche i’ns es nat ün poppin.» – «Mo che cha tü dist», ha clamà l’hom da l’aua plain dalet, «ün dret poppin?»
L’homin da l’aua ha chavels verds, chotschas da s-chaglias da pêsch ed üna zipfla cotschna. Mincha di passainta’l nouvas aventüras fin cha l’inviern cuverna il laiet cun üna cuverta düra da glatsch.

Translaziun: M. Bischoff