Mieu cher Dieu, eau vögl chanter

von (Autor)Divers AuturAs

CHF 14.30

Divers AuturAs

Mieu cher Dieu, eau vögl chanter

Puter
Christlicher Bilder-Liederbuch-Verlag, 1990

Divers AuturAs

Mieu cher Dieu, eau vögl chanter

Puter

Christlicher Bilder-Liederbuch-Verlag, 1990, numer d’empustaziun 3-905282-03-8

Collecziun da chanzuns religiusas per uffants, cun bleras illustraziuns en colur.

Translaziun: Gaudenz G.