Oscar

CHF 8.00

Barbara Graf-Eckert, Karin Negele

OSL 2350 – Oscar

Puter
OSL, 2010

Barbara Graf-Eckert, Karin Negele

OSL 2350 – Oscar

Puter

OSL, 2010, numer d’empustaziun 102350

Ün chaun, duos patruns, trais iffaunts, quatter gillinas, tschinch cunigls, ses vachas, set giattins, och bês-chs e nouv chucals güdan ad Oscar a clapper üna mür.
Ün’istorgia divertaivla da cifras.

Translaziun: Ursina Blumenthal-Urech

Bestellnummer: 102350
Kategorien:,
Stichworte:,